“Sair Deliller, Her Türlü Delil” İbarelerinin Yemin Delilini Kapsamayacağı

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI

ESAS NO: 2015/2
KARAR NO: 2017/1

“SAİR DELİLLER, HER TÜRLÜ DELİL” İBARELERİNİN YEMİN DELİLİNİ KAPSAMAYACAĞI

ÖZET: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde “sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller” gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacaklan ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa “yemin teklifinde bulunma hakkını hatırlatamayacagı hususundadır.

Kararın Tam Metni İçin Tıklayınız