AKSARAY BİLİŞİM HUKUKU AVUKATI

Bilişim ve İnternet Hukuku 

Hukuk büromuz Bilişim Hukuku Ve İnternet Suçlarında, Bilişim suçları, İnternet ve bilişim Yoluyla işlenen suçlar, İnternet bankacılığından kaynaklanan tazminat davaları, Elektronik Belgelerin Hazırlanması, Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim, Bilişim Yoluyla Bilgilerin Çalınması veya Değiştirilmesi, Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması, Bilişim Yoluyla Taciz ve Tehdit Suçlarının Takibi, Şifre kırma, sisteme veri yerleştirme, Sisteme girme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, Alan adı uyuşmazlıkları, Web sitesi, Hosting, Veritabanı, Tasarım, veri toplama araçları ile ilgili sözleşmeler, E-Ticaret siteleri için kullanıcı sözleşmesi, internet erişim yasakları, gibi konularda hizmet sunmaktayız.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Ve Cezası :  Bilişim sistemine girme  MADDE 243 – Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. (ASLİYE CEZA MAHK.),  Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur