VEKALETNAME BİLGİLERİ

Dikkat Edilecek Hususlar

Şahıs tarafından çıkarılacak vekaletnamelerde, noterden, aşağıda vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda vekaletname çıkarılabilecektir. Bu işlem herhangi bir noterden gerçekleştirilebilir.

Şirket adına vekaletname çıkarılırken şirket temsilcisi olduğunuza yönelik temsil belgenizi ve imza sirkülerinizi notere ibraz etmeniz gerekmektedir. Hem şahıs hem şirket adına vekaletname çıkarma arzusunda iseniz ‘Şahsım adına asaleten , şirket adına vekaleten’ ibaresini genel vekaletnameye ekletmeniz yeterli olacaktır.

Tanıma Davası ve Tenfiz Davası için vekaletname çıkarılırken ; ‘yurtdışı mahkemeleri tarafından verilmiş mahkeme kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi’ ibareleri genel vekaletnameye eklenmelidir.Yanınızda iki adet resim bulundurunuz.

Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının, apostılle belgesinin ve vekaletnamenin aslı  ile resmi makamlarca onaylanmış türkçe tercümelerinin temin edilmesi gerekmektedir.

İsim – Soyisim Değişikliğine, Yaş değişikliğine yönelik nüfus davalarında vekalet çıkarılırken ; noter yetkilisine bu tür bir dava açılacağı beyan edilerek ‘ nüfus davaları açmaya, isim ve soyisim değiştirmek için dava açmaya ‘ şeklindeki ibareler eklenmelidir.

Boşanma, Anlaşmalı Boşanma ve Boşanma konulu davalar için vekaletname çıkarılırken ; vekaletname resimli (yanınızda iki adet resim bulundurunuz) olmalı ve boşanma davası açmaya ibarelerini barındıran genel vekaletname çıkarılmalıdır.

Vekalet verilecek avukat bilgileri şu şekildedir :

Avukat                      :Derviş Ali ERKOL

Adres                        :Hamidiye Mah. Bediüzzaman Bulvarı No:13/2 Kat:1 Merkez Aksaray

Vergi Dairesi           :Aksaray V.D.

Vergi No                   :57715544930 (TC Kimlik No)

Baro                          :Aksaray

Baro Sicil No           :343