Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Ne Demektir?

Evli olan çiftler boşanmaya karar verdiklerinde evlilik birliğinin sonlandırılmasından dolayı boşanma davaları açılır. Bu boşanma davaları sırasında evlilik sonrası tarafların haklarının paylaştırılması konusunda her konuda anlaşması halinde gerçekleşen boşanma davalarına anlaşmalı boşanma deniyor. Böylece mahkeme sırasında herhangi bir şekilde bir uyuşmazlık üzerine karar verilmeden boşanmaya ilişkin hüküm çıkabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat İle Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanmaya karar verildikten sonra Anlaşma konularında avukata danışmakta fayda vardır. Boşanmada hangi konularda uzlaşma sağlandığını belirlemek,  hakların korunması, evliliğin ne kadar süredir devam ettiği, tarafların ekonomik durumu, çocuklarının olup olmadığı varsa velayet ve nafaka gibi durumlar dikkate alınır. Anlaşmalı boşanmada avukata danışmada Mal varlıklarının durumu, tarafların hakları, paylaşımı yada mal paylaşımın hesaplandığı bu aşamada kişilere düşen haklar konusunda kesin yargılara varılır.

Çiftler farklı avukatlar tutarak mahkemeye gelmişlerse bu durumda tarafların sahip oldukları haklar üzerine uzlaşmış olduklarını belirtmeleri, mutlaka avukatların daha önceden görüşmesi de gerekmektedir. Bu durum anlaşmalı boşanma davasında zorunlu tutulan boşanma protokolünün imzalanması için gerekli olmaktadır. Mahkeme sırasında bu protokolde belirtilmiş olan uzlaşma noktalarının kabul edilmesi halinde boşanma ile sonuçlanarak, nüfus müdürlüklerine kişilerin medeni durumları hakkında düzenlemeler yapılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekenler Nelerdir

Anlaşmalı Boşanmada Tarafların birbiri ile anlaştıklarını sözlü olarak beyan etmeleri anlaşmalı boşanma  yeterli olmamaktadır. Bu tür boşanma davaları hem birlikteliğin niteliği hem de bazı koşullar dikkate alınarak kararlar verilmektedir.

Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin öncelikle bir yıldan daha uzun bir süredir evli olmaları gerekmektedir. Özellikle çok kısa süren evliliklerin ardından boşanmak isteyen kişilerin bu durumlarının önüne geçmek adına uygulamaya konulan bu şart, eşler tarafından sağlanmış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası tek bir tarafın başvurusu ile açılabildiği gibi aynı zamanda iki tarafın farklı ya da ortak başvurusu ile de açılabilmektedir. Her türlü durumda anlaşmalı boşanma davası tek bir dava üzerinden yürütülür. Bunun yanı sıra mahkemede dava sırasında da eşler bir araya geldiğinde hakim huzurunda boşanmaya ilişkin kesin kararlarını açıklamaları gerekmektedir. Son olarak tarafların daha önceden avukatların yardımı ile hazırlamış oldukları boşanma davası protokolleri kabul edildiği takdirde hakim tarafından karar onaylanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları Türk Medeni Kanunu içerisinde belirtilmiş olan temel şart tarafların evlilik birliğini artık yürütemeyecek durumda olduklarını gösteren geçerli bir boşanma sebebine sahip olmalarıdır. Ancak bu sayede hakim evlilik birliğinin temelden sarsılmasını gerekçe göstererek boşanma kararını açıklayabilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Eşler karşılıklı olarak anlaşıp boşanmaya karar verdiklerinde boşanma gerçekleşmemektedir. Bu sebeple boşanmayı haklı gösterecek geçerli bir gerekçeye mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür sorunlarla davanın görülmesinin önüne geçilmemesi adına mutlaka kanunda belirtilmiş olan anlaşmalı boşanmayı doğuran sebeplerden birinin kesinlikle boşanma nedeni olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Boşanma Süreci Nasıl İşler

Anlaşmalı boşanma davasına ve karar aşamasına giden süreç öncelikle evlilik birliği içinde olan kişilerin birbirleri ile boşanmak istediklerini beyan etmeleriyle başlar. Burada ilk kural her iki eşin de sorunsuz bir şekilde boşanmayı kabul ettiğini söylemesidir. Bunların ardından boşanma sonrasında hayatlarında büyük değişim yaşanacak olan eğer varsa çocuklar hakkında kararlar verilmelidir. Çocuk ya da çocukların kimde kalacağının belirlenmesi aşamasında eşlerin birbirleri arasındaki konulardan daha çok çocuğun gelişimi için hangi kararın daha uygun olacağına dikkat ederek karar vermesi daha isabetli olacaktır. Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerinde kalan çocuklar  ödeyecekleri nafakalarının belirlenmesinin ardından da kişilerin bir geliri olup olmalarına bakılma suretiyle yoksulluk nafakası ödenmesi konusunda da uzlaşmaya varılması gerekmektedir.

Boşanma sonrasında en fazla anlaşmazlık çıkan konuların bir diğeri de evlilik birliği süresince eşlerin birlikte satın almış oldukları eşyaların daha sonradan paylaşılması olmaktadır. Bu noktada ziynet eşyalarından ev eşyalarına kadar boşanma sebebinde kusurlu görülmeyen taraf kim ise onun alacağı tazminat bedeli konusunda fikir birliği sağlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları bu protokollerin imzalanması sırasında genellikle tarafların birbirine anlayış göstermesi ile sonuçlanıyor olsa da daha sonrasında çeşitli problemler ortaya çıkarmaktadır. Kadınlar çoğunlukla ilk zamanda tazminat ve nafaka gibi haklarından vazgeçtiklerini söyleseler de daha sonra çocuğa istenecek nafaka dışında hakları kaybolmaktadır. Erkekler ise özellikle tekrar evlenmelerinin ardından kendilerine düşen nafaka masrafların azaltılmasını talep etmektedirler. Bu sebeple protokol hazırlanırken boşanma davalarında deneyimli olan bir avukat yardımı ile tüm uzlaşılacak konuların belirlenmesi avantajlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl  Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma için hazırlanmış olan dilekçelerin ve anlaşma protokollerinin kişilerin son altı ay boyunca ikamet ettikleri yerde bulunan aile mahkemesine ulaştırılarak başvurunun yapılması gerekmektedir. Her yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmadığı bu kuruma ulaşma olanağı bulunmayan kişilerin kendi yaşadıkları yerdeki asliye hukuk mahkemelerine başvurması gerekir.

Evlilik birliği içinde olan tarafların en kısa sürede boşanmasına olanak tanıyan anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi  kişilerin boşanma dilekçesi ile birlikte kendi ikamet ettikleri bölgede yetkili olan aile mahkemesine başvurmaları yeterli olacaktır. Boşanma dilekçesi boşanma sonrasında ortaya çıkan haklar konusunda her türlü detayı içeren ayrıntılı bir metin olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları söz konusu olduğunda eğer taraflar arasında herhangi bir anlaşma ortamı oluşturulamıyorsa boşanma çekişmeli olarak yürütülecek ve bu durumda kararın verilmesi için süreyi daha da artıracaktır. Çoğu eş bu türden bir süre aşımının önüne geçmek için kesin karar vermemiş olsalar dahi bazı orta yol sayılabilecek konularda uzlaşmaya dahil oluyorlar. En kısa sürede boşanmak isteyen kişilerin tercih ettiği anlaşmalı boşanma davaları 10 gün ile 3 ay gibi kısa bir süre içinde sona ermektedir. Hukuki prosedürler yerine gerektiği gibi getirildiği takdirde sürecin hiç aksamadan sürdürülmesi mümkün oluyor. Bunun gerçekleşmesi nedeniyle bir avukatın desteği alınarak sürecin yönetilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılarak Dava Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları, diğer tüm boşanma davaları gibi tüm verilecek olan kararların dilekçede belirtilmiş olan detaylar üzerinden hareket edilerek verilmesi sağlandığı mutlaka özenli bir şekilde dilekçeler hazırlanmalıdır. Öncelikle dilekçenin verileceği makama hitaben bir giriş yapılarak boşanma sebebinin ne olduğu haklı gerekçe ile açıkça ifade edilmelidir. Zina, terk, hayata kast, akıl sağlığının bozulması ve şiddetli geçimsizlik gibi nedenler anlaşmalı boşanmaya yeterli görülen sebeplerden olmaktadır.

Tarafların birbiri ile anlaşmalı olmaları sebebiyle bu tür davalar dilekçede bir eşin imzasının bulunması ile açılabileceği gibi aynı zamanda iki kişinin imzasının eklenmesi ile de nasıl açılır  açılabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası sırasında sürecin çok fazla uzamasından şikayetçi olan kişiler başta olmak üzere zaman zaman dava sürecinde çiftlerin anlaşmasının sonucunda da davayı anlaşmalı boşanma davası şeklinde yürüterek sürdürmek mümkün olabiliyor. Anlaşmalı boşanma davalara mutlaka boşanma protokollerinin eklenmesi gerekmektedir. Kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı dilekçeler ile birlikte mahkemeye sundukları bu protokolde kişilerin boşanma sonrası ortaya çıkacak olan haklar konusundaki tüm paylaşımları açıkça belirtilmektedir. Protokolün iki taraf tarafından imzalanmasının ardından mahkeme en kısa sürede protokolü inceleyerek tarafların boşanmasına karar verecektir. Bu aşamada herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına bir avukata başvurularak sürecin yönetilmesi zaman açısından kişilerin tasarruf etmesine yardımcı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Çekişmeli Boşanmaya Nasıl Dönüşür?

Boşanma davaları gerçekleşme şekillerine ve kanunlarda belirtilmiş olan usul ve esaslarına göre çok farklı biçimlerde ortaya konabilmektedir. Bu süreçte tarafların birbirleri ile anlaşıp anlaşmamalarına bağlı olarak çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davasına tabi tutulmaları mümkün olabiliyor. Çok daha kısa sürede sona eren anlaşmalı boşanma davalarını açabilmek için devam ettirilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılır  açılması  gerekli olan belgelerden en elzem olanı anlaşmalı boşanma protokolü olmaktadır. Taraflar arasında evlilik sonrası ortaya çıkan velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konular üzerinde kişilerin haklarının ne olduklarının iyi bir şekilde ayrımının yapılması adına bu protokoller özenle hazırlanmalıdır.

Boşanma protokolü içinde uzlaşmaya varılırken konular en detayına kadar incelenerek dikkate alınmalıdır. Örneğin, nafaka söz konusu ise hangi eşin diğerine ne kadar nafaka vereceği, hangi zamanlarda nafakasını vereceği gibi durumlara mutlaka dikkat edilmelidir. Eğer bu protokol sırasında ortaya çıkan bir uyuşmazlık sonucunda çiftlerin davası reddedilirse bu durumda kişilerin aynı sebebi gerekçe göstererek dava açabilmesi  3 yıl beklemesi gerekir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına mutlaka bir avukatın yardımı alınmalıdır.

Avukat Olmadan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Hukuk sistemi içerisinde görülen hiçbir davada olmadığı gibi anlaşmalı boşanma davaları için de herhangi bir şekilde avukat tutulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak kişilerin kendilerini en iyi şekilde savunabilmesi, haklarını kesin olarak bilmeleri ve süreci eksiksiz bir şekilde yönetebilmeleri nedeniyle mutlaka avukatların yardımlarına ihtiyaçları olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Hangi Evraklarla Açılır

Tarafların en hızlı şekilde boşanmaları için gerekli zemini sağlayan anlaşmalı boşanma davaları için öncelikle eşlerin ortak olarak aynı fikirde olup boşanma kararını almış olmaları ve bunun yanı sıra üzerilerine düşen haklar konusunda da fikir birliğine varmış olmaları gerekmektedir. Velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konular en temel uzlaşıya varılması gereken noktalar olmaktadır. Bunun yanı sıra Türk Medeni Kanunu içindeki 166. madde de belirtilmiş olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması için yeterli sayılacak haklı boşanma gerekçelerinden biri için gerekli evrakların da hazırlanması gerekmektedir. Böylece anlaşmalı bir şekilde boşanmak mümkün olabiliyor.

Pek çok kişi, avukat ücretlerinin çok yüksek miktarlarda olduğunu düşünerek anlaşmalı boşanma davalarını kendi başlarına açma yoluna gidiyorlar. Bu durum dilekçelerin yanlış hazırlanmasından boşanma protokolünün eksiklerine ve hukuki prosedürlerin tam olarak yerine getirilmemesine kadar çok hatayı içinde barındırabilmektedir. Eğer bu gerekçelerle davalar reddedilirse aynı gerekçeyle boşanma davası açmak mümkün olmayacağından dolayı tarafların bu konuda özenli davranması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Masrafları Ne Kadar

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır açılabilmesi için dava harç ve masrafları ile birlikte, avans yatırılması gerekmektedir. 

Davaları kusursuz bir şekilde yönetmek isteyen kişiler için en etkili yöntem bir avukatın yardımı ile sürecin takip edilmesi olmaktadır. Eğer bu gerçekleştirilirse bu durumda ilk harcama kalemi olarak avukatlık ücretinin masraflara dahil edilmesi gerekmektedir. Bu ücrete ek olarak davanın açılması aşamasında belgelerin hazırlanması, davalar için ödenecek olan harçlar ve yargılama süreçlerindeki yasal olarak belirlenmiş giderler de masraflara dahil olmaktadır.

Diğer mahkeme masraflar ve harçlar sabit kalıp değişmezken avukatlık ücreti ise Ankara barosu avukatlık ücreti tarifesinde avukat ile yüz yüze görüşmeyle belirlenmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Merak Edilen Soru Cevaplar

SORU   : Anlaşmalı Boşanma Nedir nasıl açılır 

CEVAP : Evlilikleri 1 yıl ve üzeri olan eşler kısa sürede boşanmak için, boşanmanın mali, velayet, nafaka, tazminat konularında anlaşmaları şartıyla aile mahkemesine müracaat ederek açtıkları boşanma dava türüdür.

SORU   : Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunlu mudur?

CEVAP : Anlaşmalı boşanma duruşmasında eşler duruşma gününde duruşmaya bizzat katılmak zorundadır.

SORU    : Anlaşmalı Boşanma Davasında Tanık ve Delil sunmak gerekli midir? 

CEVAP: Anlaşmalı boşanma davasında eşler boşanma isteklerini  ve her konuda anlaştıklarını bizzat beyan etmesi durumunda boşanmaya karar verilir.Boşanma konusunda tanık ve delil sunmaya gerek yoktur.

SORU   : Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? 

CEVAP : Anlaşmalı boşanma tek duruşma ile sonuçlanmaktadır. Boşanma süreci konusunda 1-2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

SORU   :  Anlaşmalı boşanma davası nasıl sonuçlandır, nüfus kaydı nasıl değişir ? 

CEVAP : Boşanma kararının kesin olması durumunda sonuç doğurur. Mahkeme kararı eşlerin temyiz hakkından vazgeçmesi durumunda nüfus kayıtlarına işlenmesi 15- 20 gün içerisinde işlenmektedir.

SORU : Anlaşmalı Boşanma Davasında talep edilmeyen Nafaka daha sonra istenir mi?

CEVAP : Anlaşmalı boşanma sonrasında eşler protokolde nafaka talep etmemişlerse daha sonra talep edemezler. Ama çocuk için her zaman nafaka talep edebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA PROTOKOLÜN RESEN İRDELENMESİ – YARGITAY

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2010/20059 Karar: 2011/570 Karar Tarihi: 20.01.2011 – Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

NAFAKA DAVASI – PROTOKOL HÜKÜMLERİNDE İŞTİRAK NAFAKASI BULUNMADIĞI – İSTEMİN PROTOKOLÜN BİR KISIM HÜKÜMLERİNİN UYARLANMASI YA DA BAĞIMSIZ YENİ BİR İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ OLUP OLMAMASI – DAVALIYA DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN SOMUTLAŞTIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı dava dilekçesi ile boşanma kararında yer alan protokol hükümlerinde iştirak nafakası bulunmadığı ve çocuk ile ilgili yükümlülüklerin davalı tarafından yerine getirilmediğinden söz ederek bu hususa ilişkin talep ve dava hakkını saklı tutup iştirak nafakası kalemini ilgilendiren mali yükümlülükler yönünden dava tarihinden itibaren aylık …-TL iştirak nafakasına karar verilmesini talep etmiştir. Davacının dava dilekçesine göre, protokolün bir kısım hükümlerinin uyarlanması mı, yoksa protokolden bağımsız yeni bir iştirak nafakası talebi mi olduğu hususu mahkemece irdelenmemiştir. Davacıya talebi nasıl açılır , protokolde davalıya bu aşamada düşen yükümlülüklerin bedelinin somutlaştırılarak (likit hale getirilerek) belirlenmesini isteyip istemediği de sorularak sonucuna göre bir değerlendirme ve hükme varılması gerekir.Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA PROTOKOLUN HAZIRLANMASI – YARGITAY

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2010/5101 Karar: 2010/8238 Karar Tarihi: 26.04.2010 – Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

BOŞANMA DAVASI – PROTOKOLE MÜLKİYETİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT TAŞINMAZIN TAPUDA TESCİLİNİ AMAÇLAYAN MADDE KONDUĞU – ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İNFAZA ZORLANAMAYACAĞI- İNFAZ İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE DOĞACAK ZARAR – TARAFLARDAN BİRİNE YÜKLENEMEYECEĞİ

AKSARAY ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI