Ziynet Eşya Alacağı Davası

Ziynet Eşya Alacağı Davaları

Evlenme sürecinin farklı aşamalarında kadının kendisine takılmış olan ziynet eşyaları kimden geliyor olursa olsun kadının bir nevi geleceğinin güvence altına alınmasını sağlayan eşyalar da olmaktadır. Daha çok gelenekler ve görenekler doğrultusunda böyle bir kullanımdan söz etmek mümkün olsa da zaman zaman bunlarla ilgili tartışmaların yaşanması söz konusu olabiliyor. Burada ziynetlerin emaneten takılmadığının ve kadın bağışlanmış olan mallar sınıfına dahil edildiğinin kabul edilmesi ile birlikte ziynet eşyalarının o kişilerin kişisel malları olarak kabul edilmesine karar verilir.

Yargıtay kararlarına bakıldığında ziynet eşyaları kavramının kadının üzerinde olan, saklanabilecek ve yer değiştirmesinin kolay bir şekilde yapılabileceği eşyalar olarak sınıflandırılması söz konusu olmuştur. Kadın eğer ziynet eşyalarını istiyorsa burada ziynetlerinin mutlaka kocada bulunduğunu ve bunların götürülmesine kocası ya da başka kişiler tarafından engel olunduğunu ortaya koyması gerekmektedir. Eğer koca ziynetlerin var olduğunu kabul ederse bu durumda ispat sorumluluğu diğer tarafa kayacaktır.

Türkiye’de sıklıkla görülen durumlardan biri olarak ziynet eşyalarının kişilerin düğün, balayı veya ev eşyası gibi süreçlerde harcamış oldukları paranın karşılığında bozdurulması hali yaşanmaktadır. Burada kadının bunlarla ilgili olarak daha sonra bir talepte bulunamaması ancak kocanın kadının isteği ve onayı doğrultusunda bu hareketleri yapmış olmasını kanıtlaması ile mümkün olmaktadır.

Ziynet Eşyaları Nelerdir

Mal paylaşımından yeni mal rejimlerinin uygulanmaya başlanması ile birlikte evlilik birliğini sürdürmekte olan kişilerin kişisel ve edinilmiş mallar başlığı altında iki farklı mal türünde sahip olabileceği eşyalar bulunmaktadır. Burada evliliğin bitişi sırasında yapılan ayrımda edinilmiş mallar eşit bir şekilde taraflar arasında paylaştırılırken kişisel mallar ile ilgili olarak mallar kime aitse onda malların kalması sağlanır. Buna ek olarak eşlerin birbirinde bulunan eşyaları da iade etme yoluna gitmesi gerekmektedir. Burada ziynet eşyaları ile ilgili olarak bilinmesi gereken bu eşyaların da kadının kişisel malı sayılması olmaktadır.

En genel bilinen haliyle ziynet eşyaları düğün öncesi, sırası ve sonrasında evlenmesinden dolayı kadına takılmış olan her türden eşya olmaktadır. Erkekler için ise ziynet eşyalarından söz etmek için yaşanılan bölgedeki adetlere göre bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Çünkü zaman zaman erkeğe takılmış olan takıların da kadının malların sayılması sağlanabiliyor. Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etme noktasında yeteri kadar güce sahip olmadığı düşünülen günümüzde kadınların bu ziynet eşyaları ile güvence bulması daha anlamlı olmaktadır.

Evlilik boyunca elde edilen ziynet eşyaları ile ilgili olarak kadın hediye şeklinde aktarılmış olan ziynet eşyalarının doğrudan bağışlanmış kabul edilmesi sağlanır. Bu durumda ziynet eşyaları kadının kendi kişisel mallarından sayılacaktır. Fakat yatırım veya farklı amaçlar doğrultusunda ziynet eşyalarını almış olan eşler için bağışlamanın dışında bir ziynet eşyası alımı yaşanmışsa edinilmiş mallara bunu katmak yerinde olacaktır.

Ziynet Eşya Alacağı Davaları Nerede Açılır?

Ziynet eşyalarının iadesinin kendisine yapılmasını isteyen kişiler haklarını koruyabilmek adına müstakil niteliği taşıyan davalarını açabilir. Bu davalar boşanma davalarının içinde görülebildiği gibi bunlardan ayrı olarak da açılabilmektedir. Harcı ödendiği takdirde ziynet eşya alacaklarına ilişkin davaların ayrı bir şekilde açılması mümkün olabiliyor. Ziynet eşyalarının iadesi ile ilgili davalarda görevli mahkeme statüsüne sahip olan mahkeme aile mahkemeleri olduğu için kişilerin bu mahkemeye başvuru yapması gerekmektedir.

Ziynet Eşya Alacağı Davalarında İspat

Türk Medeni Kanunu tarafından getirilen kurallar gereği hak talebinde bulunulduğunda bunun zeminini oluşturmak için ispat yükümlülüğünün de yerine getirilmesi gerekmektedir. Ziynetlerin eşinde kaldığını ve götürülmesinin engellendiğini ispat etmek için kişiler tanıktan yemin etme yoluna kadar her yola başvurabilirler.