Maaş Haczine İtiraz Dilekçesi Örneği

AKSARAY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : 2017/…….. E.
KONU                    :Maaşına haciz uygulanması istenen dosya borçlusunun müvekkil şirketimizde 31/07/2017 tarihinde işten çıkmış olması nedeniyle maaş haczine karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.
CEVAP VEREN  :……………………….Tic.Ltd.Şti.
Vekili                     :Av.Derviş Ali ERKOL Meydan Mah. 951.Sk. No:8/A Merkez/AKSARAY
ALACAKLI           :………..A.Ş.VEKİLİ :

Av…………………..
BORÇLU               :…….(TC No:……………….)
BORÇ MİKTARI :………………….TL
AÇIKLAMALAR :  Müdürlüğünüz …/……/2017 tarih ve aynı esas sayılı numaralı “………………..” T.C. kimlik numaralı 2017/……. E. sayılı dosya borçlusu ………………………………’ın şirketimizden almakta olduğu maaşının ¼ ‘üne haciz konulmasına karar verildiği” bilgilendirmesini içeren maaş haciz evrakı …./…../2017 tarihinde müvekkil şirkete tebliğ edilmiştir.
………………………. isimli şahıs müvekkil şirketten …./…./2017 tarihinde işten ayrılmış olup borçlunun müvekkil şirketten hiçbir hak ve alacağı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda itirazımız göz önünde bulundurularak gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim…/…./2017

……………………..Ltd.Şti. VekiliAv.Derviş Ali ERKOL

Ek :1-İşten Ayrılış Bildirgesi

2-Vekaletname